Door het verouderingsproces van de huid van de oogleden en de onderliggende lagen, kunnen de oogleden gaan uitzakken. Hierdoor ontstaat er rimpeling, plooivorming en vorming van zogenaamde “wallen” in de oogleden.

Wanneer de bovenoogleden uitzakken kan de plooi in de huid op de wimpers drukken en soms over de wimpers heen hangen. Vaak ontstaat aan de binnenkant van het bovenooglid een kleine wal. Het effect hiervan is dat men er ouder en vermoeider uitziet. In ernstige gevallen krijgt men een zwaar en moe gevoel in de ogen, een verschijnsel dat vooral ’s avonds optreedt.

In de onderoogleden ontwikkelen zich ten gevolge van het verouderingsproces vaak wallen. Deze ontstaan door uitzakking van het vet dat zich rond de oogbol bevindt. Het gevolg is dat men een vermoeid of niet uitgeslapen uiterlijk krijgt. Wallen in de onderoogleden kunnen ook op jonge leeftijd ontstaan, in de meeste gevallen door erfelijke aanleg.

Het verouderingsproces van de huid is individueel verschillend. Door de jaren verliest de huid haar elasticiteit, wordt dunner en meer gerimpeld. Een factor die het verouderingsproces versnelt, is de langdurige blootstelling aan zonlicht.

Voor en na foto's

swipe

Informatie

Heb je wel goed geslapen?’ is een vraag die jij tot je grote vermoeidheid bijna dagelijks moet beantwoorden. Want waar kijken we het eerst naar wanneer we iemand ontmoeten? Precies: naar de ogen. In een fractie van een seconde beoordelen we de oogopslag – en daarmee ook iemands fysieke toestand en humeur. Hangende oogleden of flinke wallen geven de indruk dat je moe, somber
of verdrietig bent. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn! Wist jij dat de relatief eenvoudige ingreep van een ooglidcorrectie een wereld van verschil kan maken?

Een consult is bij ATS-kliniek écht een adviesgesprek: eerlijk, objectief en voorzien van duidelijke voorlichting over de behandeling, risico’s, mogelijke complicaties en het voor- en natraject. Er wordt ruimschoots de tijd genomen om u volledig te informeren over alle aspecten. Het is onze taak u zo uitgebreid mogelijk voor te lichten, opdat u zo goed mogelijk een beslissing kunt nemen.

Het is voor de arts belangrijk te weten wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat hij kan aangeven of hij aan deze verwachtingen kan voldoen.

Aan een consult zijn consultkosten verbonden. Indien u besluit tot behandeling over te gaan, worden deze kosten (€ 30,-) in mindering gebracht op de behandelprijs.

Operatieve ingrepen onder algehele narcose vinden plaats in Medisch centrum Waalre, van Dijklaan 9. Operatiekamer en verpleegafdeling staan exclusief aan ATS-kliniek ter beschikking met uitsluitend ATS-personeel. De arts die u gesproken heeft tijdens het consult is altijd degene die de behandeling uitvoert. Zo bent u ervan verzekerd dat deze arts op de hoogte is van alle vragen die u had en wensen die u heeft.

Voor de behandeling wordt de operatieprocedure door de arts nogmaals met u doorgenomen en worden foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier.

Correctie van het bovenooglid vindt vrijwel altijd onder lokale verdoving plaats in onze kliniek, Wolput 30 te Vlijmen. Onderoogleden of een combinatie van boven- en onderoogleden worden meestal uitgevoerd onder sedatie of algehele narcose.

Bij een correctie van de bovenoogleden neemt de plastisch chirurg overtollige huid, spierweefsel en soms ook vetweefsel weg via een incisie in de natuurlijke oogplooi.

Wallen onder de ogen zijn vaak het resultaat van overtollig vetweefsel dat gepaard gaat met vochtophoping. Bij een correctie van de onderoogleden neemt de plastisch chirurg via een snede onder de wimperrand de overtollige huid en een kleine reep spierweefsel weg, wordt het ooglid verstevigd ter plaatse van meerdere lagen, waarna de wond wordt gehecht met heel kleine hechtinkjes.

Na de operatieve ingreep kunnen de oogleden pijnlijk aanvoelen. Zwelling en verkleuringen kunnen zo goed mogelijk worden tegengegaan door de ogen direct na de behandeling minimaal 24 uur te koelen met een gekoelde vloeistof. De eerste 24 uur kunnen de oogleden pijnlijk zijn. Tevens kunt u enkele dagen last hebben van tranende ogen en overgevoeligheid voor scherp licht.

Geringe zwelling en blauw verkleuring treden bijna altijd op en zijn geen reden tot ongerustheid. Na ongeveer vijf tot zeven dagen worden de hechtingen tijdens een eerste controle verwijderd. Hierna zal de resterende verkleuring en/of zwelling geleidelijk verminderen.

Het bereiken van het gewenste resultaat duurt enkele weken tot in sommige gevallen zelfs enkele maanden. De houdbaarheid van een behandeling verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen rekent men op vijf jaar of langer. Hierna is opnieuw een operatie mogelijk indien de cliënt dit wenst.

Omdat de huid rond de ogen goed geneest en de littekens zo goed mogelijk in de huidlijnen worden gelegd, zullen deze na enige tijd nauwelijks zichtbaar zijn.

De zorg en aandacht stoppen niet na de behandeling. Uiteraard blijven arts en consulenten ook dan beschikbaar voor uw vragen. Bovendien zullen er regelmatig controlemomenten worden afgesproken.

Hoelang heb ik plezier van mijn ooglidcorrectie?

De houdbaarheid van een behandeling verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen rekent men op vijf jaar of langer. Hierna is opnieuw een operatie mogelijk indien de cliënt dit wenst.

Kan ik na de operatie meteen weer naar huis?

Afhankelijk van het type verdoving en tijdstip van opereren kunt u dezelfde dag weer naar huis.

Moet ik volledig onder narcose tijdens een ooglidcorrectie?

Een bovenooglidcorrectie vindt doorgaans onder een lokale verdoving plaats. Wanneer het gaat om een onderooglidcorrectie of een combinatie van boven- en onderooglidcorrectie wordt vaak wel een algehele narcose geadviseerd.

Behandeling
Prijs

Bovenooglidcorrectie onder lokale verdoving vanaf

Vanaf € 895

Bovenooglidcorrectie onder sedatie vanaf

Vanaf € 1700

Onderooglidcorrectie onder algehele narcose vanaf

Vanaf € 2100

Boven- en onderooglidcorrectie onder algehele narcose vanaf

Vanaf € 3100

Alles voor positieve ervaringen

Ervaringen van cliënten