Je kunt een neuscorrectie laten uitvoeren om je neustip te veranderen, je neus te verkleinen, een scheefstaande neus recht te zetten, een bochel weg te nemen of om de hoek tussen de neus en bovenlip te verbeteren. Het is ook mogelijk om meerdere van deze ingrepen te combineren. Een neus die niet opvalt, zorgt ervoor dat de aandacht naar je ogen gaat. En dat is precies waar je de aandacht op wilt vestigen!

Voor en na foto's

swipe

Informatie

Bij een aantal neuscorrecties wordt er aan de buitenkant geen incisie gemaakt, maar vindt de incisie aan de binnenzijde plaats. Bij een aantal andere neuscorrecties zal een klein sneetje nodig zijn in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen. De ‘littekens’ hiervan zijn na genezing over het algemeen weinig opvallend. Een neuscorrectie draagt bij aan een sterker zelfbeeld en levert daarmee meer zelfvertrouwen op.

Wanneer u bij ons komt voor een consult zult u ontvangen worden door één van onze consulenten, waarna het gesprek wordt voortgezet met de medisch specialist. Er wordt ruimschoots de tijd genomen om u volledig te informeren over alle aspecten. Een consult is bij ATS-kliniek écht een adviesgesprek: eerlijk, objectief en voorzien van duidelijke voorlichting over de behandeling, risico’s en mogelijke complicaties en het voor- en natraject.

Tijdens dit consult zal de plastisch chirurg vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid. U dient uw chirurg zo uitgebreid mogelijk en eerlijk te informeren over uw wensen en uw verwachtingen. Alleen zo kan de plastisch chirurg aangeven wat wel en niet haalbaar is. Op basis van uw wensen en persoonlijke karakteristieken kiest u samen met uw chirurg voor de juiste behandeling. De plastisch chirurg gebruikt altijd een computersimulatie om de wensen en haalbaarheid in kaart te brengen.

Aan een consult zijn consultkosten verbonden. Indien u besluit tot behandeling over te gaan, worden deze kosten (€ 30,-) in mindering gebracht op de behandelprijs.

Een neuscorrectie vindt altijd onder algehele narcose plaats.

Operatieve ingrepen worden uitgevoerd in Waalre. Operatiekamer en verpleegafdeling staan exclusief voor ATS-kliniek ter beschikking met uitsluitend ATS-personeel. De arts die u gesproken heeft tijdens het consult is altijd degene die de behandeling uitvoert. Zo bent u ervan verzekerd dat deze arts op de hoogte is van alle vragen die u had en wensen die u heeft.

Voor de behandeling wordt de operatieprocedure door de arts nogmaals met u doorgenomen en worden foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier.

Over het algemeen worden na een neuscorrectie neustampons ingebracht en wordt er een neuskapje aangebracht. De eventuele neustampons worden doorgaans de volgende dag al verwijderd. Na 7 tot 10 dagen vindt er een controle plaats, waarbij het neuskapje en eventuele hechtingen worden verwijderd.

Na de ingreep kan de neus en/of het gelaat gezwollen zijn. Dit trekt geleidelijk weg. Door de zwelling kan het door de neus ademen de eerste twee weken bemoeilijkt worden.

De zorg en aandacht stoppen niet na de behandeling. Uiteraard blijven arts en consulenten ook dan beschikbaar voor uw vragen. Bovendien zullen er regelmatig controlemomenten worden afgesproken.

Wanneer kan ik een neuscorrectie laten uitvoeren?

Een operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bochel van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten.

Verder kan het ook mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen zoals verstopping of hoofdpijn. De vorm van de neus is een persoonlijke beleving, soms gevoed door uw omgeving en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het zal duidelijk zijn dat de cliënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving.

Wanneer kan ik mij weer vertonen in het openbaar?

Vlak na de operatie zal er sprake zijn van zwellingen onder de oogleden. Dit duurt ongeveer 48 uur. Tot maximaal 14 dagen na de operatie dient u een gipskapje te dragen.

Houd ik littekens over na de operatie?

De operatie van de neus gebeurt volledig van binnenuit of via een open techniek waarbij er een incisie onder de neus gemaakt wordt. Dit geeft geen littekens. In heel uitzonderlijke gevallen, waarbij er een correctie aan de neusvleugels plaatsvindt, kunnen er heel kleine littekens zichtbaar zijn in de plooi van de neusvleugel.

Behandeling
Prijs

Totale neuscorrectie met algehele narcose vanaf

Vanaf € 4500

Neustipcorrectie met algehele narcose vanaf

Vanaf € 2950

Humpcorrectie met algehele narcose vanaf

Vanaf € 2950

Alles voor positieve ervaringen

Ervaringen van cliënten