De aanwezigheid van te veel borstklier en/of vetweefsel kan leiden tot een voor veel mannen behoorlijk storend probleem, namelijk borstvorming. Gelukkig bestaan er geavanceerde behandeltechnieken om de aanwezigheid van te veel borstklier en/of vetweefsel te behandelen.

Vetweefsel wordt verwijderd door middel van liposculpture/ liposuctie. Te veel klierweefsel wordt chirurgisch verwijderd. Het kan uiteraard ook een combinatie van beide zijn.

Voor en na foto's

swipe

Informatie

Meteen na de behandeling is al contourverbetering zichtbaar, echter is na een liposculpture behandeling het behandelde gebied nog gezwollen. Het uiteindelijke resultaat kunt u tussen 6-12 maanden verwachten. Belangrijk is wel dat uw gewicht constant blijft, daar achtergebleven vetcellen bij toename van gewicht kunnen uitzetten.

Na verwijdering van alleen klierweefsel is al eerder het uiteindelijke resultaat zichtbaar. Hierbij kan een deuk zichtbaar zijn, maar dat is van tijdelijke aard.

Wanneer u bij ons komt voor een consult zult u ontvangen worden door één van onze consulenten, waarna het gesprek wordt voortgezet met de medisch specialist. Er wordt ruimschoots de tijd genomen om u volledig te informeren over alle aspecten. Een consult is bij ATS-kliniek écht een adviesgesprek: eerlijk, objectief en voorzien van duidelijke voorlichting over de behandeling en het voor- en natraject. Het is voor de arts belangrijk te weten wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat hij kan aangeven of hij aan deze verwachtingen kan voldoen. Soms kan een combinatie met een andere behandeling een betere optie zijn.

Aan een consult zijn consultkosten verbonden. Indien u besluit tot behandeling over te gaan, worden deze kosten (€ 30,-) in mindering gebracht op de behandelprijs.

Operatieve ingrepen worden uitgevoerd in Waalre. Borstverkleining bij mannen vindt in de meeste gevallen plaats onder algehele narcose. Voor de behandeling wordt de operatieprocedure door de arts nogmaals met u doorgenomen en worden foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. Door middel van een tumescente liposculpture kan de medisch specialist de overtollige vetcellen onderhuids verwijderen en de contouren van de borst verbeteren. Er wordt gestart met het inbrengen van een tumescente vloeistof, waardoor de vetcellen losweken en daardoor gemakkelijk te verwijderen zijn.

Via twee kleine incisies per borst en zeer dunne canules (zuigbuisjes van maximaal 2 à 3 mm) worden de vetcellen op een gecontroleerde wijze verwijderd. Bij de aanwezigheid van overtollig klierweefsel zal aanvullend een discrete incisie worden gemaakt onder in de rand van de tepelhof, waardoor in dezelfde behandeling klierweefsel verwijderd kan worden.

Bij grotere hoeveelheden klier- en/of vetweefsel kan het zijn dat er voor maximaal 24 uur een kleine drain wordt achtergelaten. Een steriele pleister volstaat om de minuscule sneetjes na de behandeling weer dicht te maken. Na enkele weken zullen deze sneetjes niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. Als er vetweefsel verwijderd is, wordt geadviseerd gedurende een aantal weken speciale compressiekleding te dragen. Deze kleding zorgt ervoor dat de huid weer mooi aanhecht en de gewenste contouren zichtbaar worden. Bij het verwijderen van klierweefsel is het dragen van compressiekleding over het algemeen niet nodig. Na twee tot vijf dagen kunt u weer douchen.

De behandelde gebieden kunnen tijdelijk zwellen en bloeduitstortingen vertonen. In het begin kan er sprake zijn van een beurs en stijf gevoel in deze gebieden. De meeste mensen ondervinden al na enkele dagen geen hinder meer tijdens hun dagelijkse bezigheden.

De zorg en aandacht stoppen niet na de behandeling. Uiteraard blijven arts en consulenten beschikbaar voor uw vragen. Bovendien zullen er regelmatig controlemomenten worden afgesproken.

Is een borstverkleining hetzelfde als bij een vrouw?

Nee, een borstverkleining bij een man is niet hetzelfde als bij een vrouw. Afhankelijk van het type weefsel zijn er twee mogelijkheden. Is er sprake van alleen vetweefsel, dan wordt dit met behulp van een liposculpture behandeling verwijderd. Mocht het om klierweefsel gaan, dan is een kleine incisie bij de tepel noodzakelijk. Vanuit daar kan het klierweefsel verwijderd worden. Soms is een combinatie van beide technieken nodig.

Hoelang duurt het herstel van een borstverkleining?

Na een liposculpture behandeling dient u gedurende zes weken een compressievest te dragen. Dit zorgt ervoor, dat de huid weer goed aan de onderlaag hecht. Verder kunt u en mag u vrij snel alles weer doen. Om het litteken zo mooi mogelijk te laten genezen, wordt geadviseerd om het drie tot zes weken rustig aan te doen. Het totale genezingsproces onderhuids duurt zowel bij liposculpture als bij de incisietechniek ongeveer een jaar.

Wat zijn de risico’s van een borstverkleining?

Zoals bij elke operatie zijn er risico's aanwezig. Denk hierbij aan een nabloeding of een ontsteking. Verder kan het mogelijk zijn dat de littekens minder mooi genezen. Na een liposculpture behandeling is de kans aanwezig, dat de huid een mindere doorbloeding heeft. Ook kan de huid verslappen na een liposculpture behandeling. Echter dit is meestal voor de operatie door de arts goed in te schatten. Een eventuele lift van de huid kan in dat geval aanbevolen worden.

Behandeling
Prijs

Borstverkleining mannen vanaf

Vanaf € 2500

Alles voor positieve ervaringen

Ervaringen van cliënten