Lipomen zijn goedaardige zwellingen van vetweefselcellen, welke op alle delen van het lichaam kunnen voorkomen. In de regel zijn ze het meest gelokaliseerd op de romp en ledematen. De aanwezigheid van meerdere lipomen wordt vaak als ontsierend en storend ervaren, waardoor een behandeling ervan gewenst is. Afhankelijk van de plaats en het formaat van de lipomen kunnen ze dagelijkse activiteiten belemmeren en pijn veroorzaken.

Informatie

De behandeling van lipomen kan op twee manieren plaatsvinden: via de traditionele incisie (extirpatietechniek) of via tumescentie liposculpture. Indien het gaat om een enkele lipoom of een lipoom op een lastig te behandelen plaats zal gekozen worden voor de extirpatietechniek. Dat houdt in, dat er een incisie direct op of bij het lipoom wordt gemaakt, waardoor het lipoom verwijderd kan worden.

Met behulp van tumescente liposculpture zijn grotere lipomen zeer goed te behandelen. Deze methodiek wordt de afgelopen 10 jaar toegepast met als doelstelling (vele) grote lipomen aanzienlijk te verminderen met de verwachting van aanzienlijk minder litteken. Door middel van een tumescente liposculpture worden de vergrootte vetcellen onderhuids verwijderd. Er wordt gestart met het inbrengen van een tumescent vloeistof waardoor de vetcellen (lipomen) losweken en daardoor makkelijk te verwijderen zijn. Via een paar kleine incisies per zone en canules welke een maximale doorsnede hebben van 2 à 3 mm worden de vetcellen vervolgens op een gecontroleerde wijze verwijderd. In tegenstelling tot de traditionele techniek zijn er dus aanzienlijk minder en vooral kleinere incisies noodzakelijk.

Wanneer u bij ons komt voor een consult zult u ontvangen worden door één van onze consulenten, waarna het gesprek wordt voortgezet met de medisch specialist. Er wordt ruimschoots de tijd genomen om u volledig te informeren over alle aspecten. Een consult is bij ATS-kliniek écht een adviesgesprek: eerlijk, objectief en voorzien van duidelijke voorlichting over de behandeling en het voor- en natraject. Het is voor de arts belangrijk te weten wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat hij kan aangeven of hij aan deze verwachtingen kan voldoen.

Aan een consult zijn consultkosten verbonden. Indien u besluit tot behandeling over te gaan, worden deze kosten (€ 30,-) in mindering gebracht op de behandelprijs.

De behandeling van lipomen kan op twee manieren plaatsvinden: via de traditionele incisie (extirpatietechniek) of via tumescente liposculpture. Operatieve ingrepen vinden plaats in Waalre. Het verwijderen van lipomen zal afhankelijk van de grootte van de behandeling onder lokale verdoving of onder algehele narcose plaatsvinden.

Voor de behandeling wordt de operatieprocedure door de arts nogmaals met u doorgenomen en worden foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier.

Direct na een behandeling kan er op de plaats waar de lipomen  verwijderd zijn zwelling aanwezig zijn. Deze zwelling verdwijnt in de weken na de behandeling. Het is onbekend waardoor lipomen ontstaan. Verwijderde lipomen komen echter zelden terug. Niettemin kunnen er weer nieuwe lipomen ontstaan, welke dan op een gegeven moment weer voor behandeling in aanmerking komen.

Een steriele pleister (soms 1 enkele onderhuidse, oplosbare hechting) volstaat om de minuscule sneetjes na de behandeling weer dicht te maken. Na enkele weken zullen deze sneetjes niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn.

Indien er meerdere lipomen in één gebied en/of grote lipomen worden verwijderd, is het van belang dat u tot zes weken na de behandeling speciale compressiekleding draagt. De compressiekleding zorgt er bij een groter wondgebied voor, dat de huid weer mooi aanhecht. Na twee tot vijf dagen kunt u weer douchen. Ondanks dat men vrijwel direct na de ingreep het positieve effect kan beoordelen, zal de totale genezing gemiddeld 3 tot 6 maanden duren. Omdat de vorming van lipomen door middel van een behandeling niet wordt gestopt, kan het zijn dat na verloop van tijd een herhaalbehandeling noodzakelijk is.

De zorg en aandacht stoppen niet na de behandeling. Uiteraard blijven arts en consulenten ook dan beschikbaar voor uw vragen. Bovendien zullen er regelmatig controlemomenten worden afgesproken.

Is de behandeling pijnlijk?

Over het algemeen wordt de behandeling niet als pijnlijk ervaren.

Hoelang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling is afhankelijk van het aantal en de grootte van de lipomen.

Kunnen alle Lipomen verwijderd worden?

In principe kunnen alle lipomen verwijderd worden. Per behandeling kunnen er maximaal 30 tot 40 lipomen verwijderd worden.

Behandeling
Prijs

Prijzen op aanvraag

n.v.t

Alles voor positieve ervaringen

Ervaringen van cliënten