kwaliTIJD Vanwege onze hoge kwaliteitseisen besteden wij veel meer tijd aan behandelingen dan anderen. Dat noemen we kwaliTIJD.
Lokaal We zijn altijd volop betrokken en begaan. Dat is het voordeel van een kleinschalige kliniek bij jou in de buurt.
Gerenommeerd Gewoon écht goed. En dat erkennen onze klanten met een gemiddelde beoordeling van een 9,5 op basis van 492 reviews.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn op elk moment te raadplegen via deze link

Waar kunt u terecht met meldingen van incidenten, klachten of geschillen?

Alle medewerkers van ATS-kliniek doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet altijd zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken arts, medewerker of met de directeur van ATS-kliniek te bespreken.

Maar als dat niet kan of niet lukt, bestaat voor u (of voor anderen namens u) de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtencommissie

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Dit kan via de normale postbezorging of via klachtencommissie@ATSkliniek.nl ter attentie van de directie. Bij de afhandeling van uw klacht kunt u zich laten helpen door een familielid of een advocaat. De eventuele kosten van die bijstand zijn voor uw rekening; de klachtenafhandeling zelf is kosteloos.

De afhandeling van klachten geschiedt volgens een klachtenreglement. Het volledige reglement kunt u opvragen bij ATS-kliniek.

Geschillencommissie

Als u een geschil heeft met en u komt er niet uit met de directie of met de klachtencommissie, dan kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie waarbij ATS-kliniek is aangesloten.

De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en ATS-kliniek. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen cliënten en klinieken op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen.

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningeisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Meer informatie kunt u vinden op de website van de geschillencommissie: http://www.degeschillencommissie.nl.